تلفن :
تلفن :
02144474265
02144896372

 گواهینامه های دریافتی شرکت سورنا ویژن سازه:

1- دارنده گرید A غرفه سازی از شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران
2- عضو انجمن غرفه سازان ایران
3- گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست(HSE)