تلفن :
تلفن :
02144474265
02144896372

اجاره تلویزیون های شهری با بالاترین تراکم و کیفیت (دات 2/9):

تبلیغات رسانه ای مهمترین عامل در جذب مشتری چه در بحث غرفه سازی چه در فضاهای متفاوت شهری می باشد.
از آنجا که ما در عصر دیجیتال زندگی می کنیم، تبلیغات نیز باید دیجیتال باشد. تبلیغات دیجیتال عامل بسیار مهم در جذب مخاطب برای مشارکت کنندگان می باشد.
در همین راستا شرکت سورنا ویژن سازه با وارد کردن تلویزیون های شهری 2/9 P با رزولوشن و کنتر است بسیار بالا سعی در ایجاد تفاوت در جذب مشتری برای مشارکت کنندگان در غرفه های نمایشگاهی و سمینار ها و ... نموده است.
استفاده از تلویزیون شهری در نمایشگاه ها و سمینار های مختلف یک عامل تاثیرگذار و متفاوت می باشدکه ما در این عرصه گام برداشته ایم و با خدمات متفاوت سعی در ایجاد بهبود روند تبلیغات در حوزه های مختلف کرده ایم.