تلفن :
تلفن :
02144474265
02144896372

چهار فاکتور و معیار اصلی شرکت سورنا ویژن در طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی:

1-زیبایی و خلاقیت در طراحی
2- امکان بهره برداری صحیح از غرفه (کاربردی بودن طرح)
3- اجرای طرح مطابق با طرح 3D با بهترین متریال مصرفی
4-استفاده از تیم متخصص در اجرای پروژ های نمایشگاهی