تلفن :
تلفن :
02144474265
02144896372

معماری داخلی و دکوراسیون:

شرکت سورنا ویژن سازه با 15 سال سابقه در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی گام های متفاوتی را برداشته است.
فضای زیستی طراحی داخلی عبارت است از هماهنگ سازی طراحی شده برای به جلوه در آوردن رنگ ها، اثاثیه و المان های مختلف هر یک به صورت هنرمندانه . دکوراسیون داخلی حلقه اتصال میان معماری و طراحی داخلی است. این رشته از طرفی همانند معماری با ساختمان و اجزاء و عناصر سازنده ساختمان سرو کار دارد و از طرفی مانند طراحی بر فضاهای داخلی تاکید دارد اگر بگوییم معماری با مسائلی با مقیاس بزرگ شهری در تماس است تخصص معماری داخلی در مقیاس انسانی و ارتباط با فضاهای عمومی و شخصی است. ترکیب هنر با ساختمان سازی امریست که ریشه در فرهنگ ها،اقلیم ،آداب و رسوم گذشته و حال دارد، تزئینات ساختمان بطور کلی شامل معماری داخلی ، نمای ساختمان ،محوطه سازی است. شرکت سورنا ویژن سازه سعی نموده یک وحدت میان این عناصر ذکر شده را رهبری و مدیریت حرفه ای نماید.

 

 مراحل انجام پروژه های طراحی داخلی:

1-بازدید از محل پروژه توسط کارشناسان معماری و اندازه گیری و برداشت پلان و جزییات محل پروژه (رولوه)
2-برگزاری جلسا ت حضوری در شرکت و انجام مشاوره با کارفرما توسط گروه معماری و طراحی سورنا ویژن ،برای آشنایی با خواسته ها و سلایق کارفرما.
3-طراحی، در این مرحله تیم طراحان و مهندسان معماری ابتدا طراحی، سپس تمامی فضا ها را طراحی و به صورت سه بعدی به کارفرما ارائه کرده ،پس از بازدید و ایجاد تغییرات احتمالی طرح نهایی تصویب می شود.
4-اجراء پروژه ، پس از تایید طرح و انعقاد قرارداد و تهیه نقشه های اجرایی ، قسمت های مختلف پروژه در کارگاه های تخصصی آماده گردیده و برای نصب به محل پروژه ارسال می گردد. در صورت نیاز به کار کارگاهی در محل پروژه شامل تخریب و عملیات بنایی، تیم های اجرایی با رعایت اصول ایمنی اقدام خواهند نمود.

     
 
برای دیدن تصاویر بیشتر کلیک کنید.