تلفن :
تلفن :
02144474265
02144896372

معماری:

باید توجه داشت که امروزه واژه معماری در دو معنای وابسته به کار می رود. یکی معماری به عنوان ( فرایند ساماندهی فضا ) که اسم معنا شمرده شده است و به یک فعالیت آفرینشگر (خلاقانه) آدمی توجه دارد و بر پایه ی علمی-تخریبی ، هنر و فناوری ساخت پدید می آید. این برداشت بیشتر از سوی معماران صورت می گیرد . دوم معماری به عنوان ( دستاورد ساماندهی فضا یا اثر معماری ) که اسم ذات شمرده شده است . در تعریف کلی : معماری شامل تمام محیط فیزیکی است که زندگی بشر را در بر می گیرد ، وتا زمانی که جزئی از دنیای متمدن به شمار می آییم نمیتوانیم خود را از حیطه آن خارج سازیم، زیرا که معماری عبارت است از مجموعه اصلاحات و تغییراتی است که به اقتضای نیاز های انسان ، بر روی کره زمین ایجاد شده است در تعریفی دیگر معماری بازی ایی است با اشیاء در زیر نور . تیم تخصصی شرکت سورنا ویژن سازه سعی نموده است در این عرصه با نگاهی متفاوت گامی موثر برداشته و در صنعت ساختمان سازی پروژ های متفاوتی را هم ایجاد نموده است:
-پروژه ی 7 طبقه 10 واحدی در نظر آباد
-پروژه ی امید 1 شامل 4 طبقه تک واحدی